::: Daine's Diary :::

   다인엄마   (2002/11/22 pm 01:23)     

    Shall we dance?
"샤~리 댄~쓰....샤리댄~~쯔 "를외치더니,

거실을 누비며 다인이가 하는말....

"차 찻찻 찻차차!!!! 라~겐...찻차차!!!!.핫둘! 라~겐...."

"..."


152
  뭉지륵뭉지륵해~~

다인엄마 
2002/11/23 494
151
  '멀다'

다인엄마 
2002/11/23 476

   Shall we dance?

다인엄마 
2002/11/22 464
149
   Dr.Lee...??

다인엄마 
2002/11/22 506
148
  통화중이예요~~

다인엄마 
2002/11/22 494
147
  다인이의 즉흥노래

다인엄마 
2002/11/13 549
146
  마미, 치즈줘요~!

다인엄마 
2002/11/07 465
145
  다인이의 '두시 반'

다인엄마 
2002/11/04 518
144
  어둡다~

다인엄마 
2002/11/04 477
143
  꼴라 꼴라 라~

다인엄마 
2002/11/04 486
142
  털취....털취.....

다인엄마 
2002/11/04 472
141
  "너, 모하니~?"

다인엄마 
2002/11/04 469
140
  엄마..왜...?

다인엄마 
2002/11/04 473
[1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10]..[16][NEXT]    

Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by ZINA / Modify by Hijugi